im. Piotra Romanowicza

DANE OGÓLNE

FUNDACJA DOM IM. PIOTRA ROMANOWICZA

adres:                          80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 29C
NIP:                             9571076515
Regon:                         360538835
KRS:                            0000536661
Konto bankowe:          55 1020 1811 0000 0602 0265 5439
kontakt: tel.:                665 367 111;  501 769 636
                                     e-mail: biuro@domnowejewangelizacji.pl

Strona Fundacji:           www.domnowejewangelizacji.pl

Prezes Fundacji:
Zbigniew Zakrzewski, e-mail: zbzakrzewski@wp.pl

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Władysław Matys, e-mail: wwmatys@wp.pl